Ereleden

Onderstaande personen zijn door de ledenvergadering benoemd tot erelid van de Keiendonkers

Erelid vereniging

Annie v.d. Berg  †
Annie Driessen †
Riek Voet †
Jan Voet †
Thijs Driessen
Jasper Loeffen
Wilma Janssen

Erevoorzitter

Nico Janssens †
Piet van Oss
Tonnie Megens

Ereleden raad van 11

Jo van Schadewijk
Piet van Oss
Jo Krijnen
Tonnie Megens
Willie Kleintjens
Jos te Plate
Leon Driessen
Erik Beck
Thijs Driessen
Rene Driessen

(Benoeming ereleden raad van 11 wordt gedaan door de leden van de raad zelf)