Ereleden

Onderstaande personen zijn door de ledenvergadering benoemd tot erelid van de Keiendonkers

Erelid vereniging

Annie v.d. Berg  †
Annie Driessen †
Riek Voet †
Jan Voet †
Thijs Driessen
Jasper Loeffen
Wilma Janssen

Erevoorzitter

Nico Janssens †
Piet van Oss
Tonnie Megens

Ereleden raad van 11

Jo van Schadewijk
Piet van Oss
Jo Krijnen †
Tonnie Megens
Willie Kleintjens
Jos te Plate
Leon Driessen
Erik Beck
Thijs Driessen
Rene Driessen

(Benoeming ereleden raad van 11 wordt gedaan door de leden van de raad zelf)